ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

5ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ ● 45500 ● ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ.: 26510 92292 - 94394 ● FAX: 26510 94702

e-mail: elekta@otenet.gr